Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chi tiết để quý khách có thể sử dụng dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện nhất

Quản lý tài khoản


Quản lý tài khoản nhân viên

I. Tạo tài khoản nhân viên

   Để tạo tài khoản nhân viên, bạn làm theo các bước sau:

   Bước 1: Truy cập trang quản trị theo đường dẫn http://ten_mien.wimo.vn/admin , đăng nhập tài khoản quản trị của bạn

  Bước 2: Chọn Quản lý -> Nhân viên để vào phẩn quản trị tài khoản nhân viên, chọn Thêm mới để mở giao diện thêm tài khoản nhân viên

             

  Bước 3: Tại giao diện thêm tài khoản, bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin nhân viên bao gồm:

              1. Nhập thông tin tài khoản nhân viên

                   + Họ tên: Họ tên nhân viên

                   + Số điện thoại: lấy làm tài khoản đăng nhập hệ thống của nhân viên 

                   + Mật khẩu truy cập và xác nhận mật khẩu

              2. Chọn chi nhánh

              3. Chọn vai trò của nhân viên

              4. Chọn/bỏ chọn các chức năng nhân viên có thể thao tác trong hệ thống

              Khi chọn vai trò của nhân viên, hệ thống đã chọn sẵn các quyền thao tác trong hệ thống của nhân viên theo vai trò, nhiệm vụ. Bạn cũng có thể tùy ý thêm hoặc bớt các quyền này của mỗi nhân viên

   

  Bước 4: Chọn Lưu để thêm tài khoản nhân viên mới

II. Sửa thông tin tài khoản

Để sửa thông tin tài khoản, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Trong phần quản lý nhân viên, bạn chọn chức năng Sửa của nhân viên tương ứng

      

Bước 2: Tại giao diện thông tin nhân viên, bạn  sửa các thông tin và chọn Lưu để lưu lại.

III. Xóa tài khoản nhân viên

Để xóa tài khoản nhân viên:

Bước 1: Trong phần quản lý nhân viên, bạn chọn chức năng xóa của nhân viên tương ứng

Bước 2: Chọn OK để xác nhận xóa tài khoản nhân viên hoặc Cancel để hủy thao tác

Như vậy, Wimo  đã hướng dẫn bạn xong các thao tác quản lý tài khoản

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Quý khách vui lòng gọi số HOT LINE 0966.422.268 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc bạn  thành công!

f