Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chi tiết để quý khách có thể sử dụng dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện nhất

Quản lý bàn


Quản lý Bàn

I. Tạo Bàn mới

   Để tạo Bàn mới, bạn làm theo các bước sau:

   Bước 1: Truy cập trang quản trị theo đường dẫn http://ten_mien.wimo.vn/admin , đăng nhập tài khoản quản trị của bạn

  Bước 2: Chọn Quản lý -> Bàn để vào phẩn quản trị bàn. Bạn có thể tạo bàn mới bằng 2 cách:

  1. Chọn Thêm mới để mở giao diện thêm bàn phục vụ mới.

               

             

 

 

  + Tại giao diện thêm Bàn, bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin Bàn bao gồm:

  • Tên bàn: Tên bàn sẽ hiển thị.
  • Thứ tự: Thứ tự hiển thị của bàn. Bàn có thứ tự nhỏ hơn sẽ đứng trước bàn có thứ tự lớn hơn (ví dụ bàn 5 có thứ tự 1 sẽ đứng trước bàn 1 có thứ tự 2).

 

      

  1. Chọn Thêm nhanh để hệ thống tự động tạo cho bạn 1 loạt bàn mới. Bạn chỉ cần nhập Số lượng bàn cần thêm, hệ thống sẽ tự động thêm các bàn theo mẫu. (Ví dụ bạn nhập số lượng là 3, hệ thống sẽ tự động thêm các bàn: Bàn 1, Bàn 2, Bàn 3).

 

 

II. Sửa thông tin Bàn:

Để sửa thông tin bàn đã tạo, bạn chọn vào icon Edit (như hình) để mở ra cửa sổ sửa thông tin bàn. Có thể sửa lại tên bàn và thứ tự hiển thị của bàn đó.

 

II. Xóa thông tin Bàn:

Để sửa thông tin bàn đã tạo, bạn chọn vào icon Xóa (như hình), hệ thống sẽ hỏi lại Bạn có chắc chắn muốn xóa không?, Bạn chọn OK để xóa bàn, hoặc chọn Cancel để không xóa bàn đó.

 

       

 

Như vậy, Wimo  đã hướng dẫn bạn xong các thao tác quản lý Bàn

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Quý khách vui lòng gọi số HOT LINE 0966.422.268 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc bạn  thành công!

 

f