Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chi tiết để quý khách có thể sử dụng dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện nhất

Quản lý máy in


Quản lý máy in

I. Sơ đồ hoạt động chức năng in hóa đơn, in order của Wimo

 

 

 

    Để sử dụng chức năng in hóa đơn, bạn cần có 1 máy tính kết nối các máy in tại cửa hàng.

 

II. Thiết lập máy in

   1. Tải phần mềm WPRINT

       

 

  • Chọn tải phần mềm điều khiển WPRINT của Wimo và cài đặt ra máy tính trung tâm của cửa hàng

  • Chạy phần mềm WPRINT và đăng nhập thông tin cửa hàng

           

 

 

+ Giao diện đăng nhập thành công

 

 

      

+ Click chuột phải vào máy in bạn muốn sử dụng , chọn copy để copy tên máy in

       

 

 

 2. Thêm máy in

  • Trên trang web admin chọn thêm máy in, dán tên máy in vừa copy vào ô tên máy in, lựa chọn chức năng in hóa đơn hoặc in order hoặc cả hai cho máy in, chọn lưu để thêm máy in

           

          

Chú ý: có hai chc năng có thể la chn cho máy in:

+ Dùng để in hóa đơn: Cho phép máy in in hóa đơn tạm tính, hóa đơn khi thanh toán.

+ Cho phép in khi order: Ngay khi nhân viên gọi đồ, các order được in ra cho nhân viên bếp/bar biết để làm món.

  3. Chỉnh sửa thông tin máy in

 


Trong phần quản lý máy in, chọn chức năng chỉnh sửa thông tin của máy in tương ứng

Chỉnh sửa các thông tin và ấn lưu để hoàn tất.

   4. Xóa máy in

 

          

Trong phần quản lý máy in, chọn chức năng xóa của máy in tương ứng

 

                   Chọn Ok để hoàn tất thao tác xóa máy in.

  1. Chọn sn phm để in (nếu cho phép máy in in khi order)

Với các máy in được cho phép in khi order, bạn có thể la chn các món mà máy in được phép in ra.

Ví dụ:

        + Bn mun cài đặt để khi nhân viên order, máy in đặt quy Bar ch in các món được phc v bar như rượu, sinh tố…, máy in đặt bếp ch in các món được phc v bếp như phở, cơm, bánh ngọt…

Bạn làm theo các bước sau:

  • Tích chọn cho phép in khi order

 

  • Trên máy in chọn Chọn sản phẩm để in

              

  • Trên giao diện chọn sản phẩm, chọn/bỏ chọn các sản phẩm muốn in từ máy in, chọn Lưu để hoàn tất thao tác

             

 

 

 

 

f