Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chi tiết để quý khách có thể sử dụng dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện nhất

Hướng dẫn nhập kho


1. Nhập kho.

Tại màn hình liệt kê các phiếu nhập theo ngày, bấm vào nút "Thêm mới".

- Sau đó xuất hiện Popup.

 

- Nhấn vào nút "Thêm dòng mới" điền đầy đủ các thông tin. Có thể thêm nhiều dòng cho nhiều nguyên liệu khác nhau.

- Có thể thêm đơn vị mới, Xem hướng dẫn tại đây

- Cuối cùng nhấn nút "Lưu" để nhập kho.

2. Sửa thông tin.

Tại màn hình liệt kê các phiếu nhập theo ngày. Bấm vào "Xem lại" ở mỗi dòng để sửa thông tin phiếu nhập của ngày hôm đó.

- Sau đó xuất hiện Popup.

- Sửa các thông tin về số lượng và giá cả. Nếu tăng hoặc giảm số lượng nhập vào, thì số lượng hiện tại trong kho sẽ được điều chỉnh lại.

- Cuối cùng nhấn nút "Lưu" để hoàn tất sửa đổi.

3. Xóa phiếu nhập.

Tại màn hình liệt kê các phiếu nhập theo ngày. Bấm vào "Xóa" ở mỗi dòng để xóa phiếu nhập.

- Sau đó xuất hiện Popup xác nhận. Nhấn vào OK để xác nhận xóa.

* Như vậy Wimo đã hướng dẫn xong tính năng Quản lý nhập kho.​​​​​​

Mọi yêu cầu hỗ trợ, Quý khách vui lòng gọi hotline 0966.422.268 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc quý khách thành công!

f